« »
Konačna rang lista studenata prvog, drugog i trećeg ciklusa studija za 2017/2018. akademsku godinu
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
Preliminarna rang-lista studenata I, II i III ciklusa studija za 2017/2018.
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
 
Fond „Dr Milan Jelić“ na sajmu „Nauka za privredu“
 
Fond „Dr Milan Jelić" i Inovacioni centar Banja Luka predstavili su se na sajmu pod nazivom „Nauka za privredu", koji...
Konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija u 2017/2018. godini
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12 i 33/14), člana...
 
Konkurs za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija u 2017/2018. akademskoj godini
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 6/12 i 33/14), člana 15....
Podsjetnik za pravdanje ugovornih obaveza
 
Dragi bivši i sadašnji stipendisti Fonda „Dr Milan Jelić“,   s obzirom da se bliži početak naredne akademske,...
 
Održan sedmi Forum stipendista
 
Sedmi Forum stipendista Fonda „Dr Milan Jelić", na kojem su predstavljeni najbolji rezultati stipendista i dodijeljenja uvjerenja, održan je danas...
Poziv za učešće na VII Forumu stipendista
 
Dragi bivši i sadašnji stipendisti Fonda „Dr Milan Jelić“, zadovoljstvo vas je obavijestiti da će se VII Forum stipendista...
 
Drugi konkrus: Konačna rang-lista studenata II i III ciklusa studija
 
Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, Fond „Dr Milan Jelić“, objavilo je danas (18.07. 2017. godine) na svojoj internet stranici...
Preliminarna rang-lista studenata II i III ciklusa studija po drugom Konkursu za akademsku 2016/2017. godinu
 
Na drugi konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima drugog i...
 
Nagrada UNESKO za bivšu stipendistkinju Maju Stanisavljević
 
Dr Maja Stanisavljević, bivša stipendistkinja Fonda „Dr Milan Jelić“, zaposlena na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjoj Luci - Studijski program hemija,...
Izrada Godišnjaka stipendista generacija 2016/2017.
 
Dragi stipendisti akademske 2016/2017. godine,   obavještavamo vas da je u toku proces izrade Godišnjaka stipendista Fonda „Dr...
 
 
 
 
 
 
VIJESTI
 
III ciklus studija

Konkurs za dodjelu stipendija studentima III ciklusa (studenti doktorskih studija) objavljuje se dva puta godišnje i to početkom i sredinom akademske godine za koju se konkurs objavljuje (novembar i maj).

 

Student III ciklusa ima pravo na dodjelu stipendije (opšti uslovi konkursa) pod uslovima:

1) je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

2) ima mjesto prebivališta na teritoriji Republike Srpske,

3) je redovan student jednog od univerziteta u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu,

4) je u prethodnom ciklusu studija postigao prosječnu ocjenu najmanje 9,50, kao i studenti koji su II ciklus studija završili na univerzitetima rangiranim na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i ostvarili prosjek ocjena veći od 9,00, uključujući i prosječnu ocjenu 9,00 i

5) nema više od navršene 32 godine života na dan objavljivanja javnog konkursa.

Studenti koji su prijavili doktorsku disertaciju prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju nemaju pravo na dodjelu stipendije redovnim studentima.

 

Kriterijumi za vrednovanje prijava za stipendiranje studenata su:

1) prosječna ocjena studenta - na način da se prosječna ocjena studenta množi brojem 10 (zaokruženo na dva decimalna mjesta);

2) rang univerziteta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi za studente koji studiraju u inostranstvu. Studentima se dodatni bodovi dodjeljuju na osnovu ranga univerziteta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i to na sljedeći način:

a) od 1. do 50. mjesta - 10 bodova,

b) od 51. do 100. mjesta - 8 bodova,

v) od 101. do 150. mjesta - 6 bodova,

g) od 151. do 200. mjesta - 4 boda.

Ako je univerzitet rangiran na obje liste, pri bodovanju se uzima rang-lista na kojoj je univerzitet bolje rangiran.

3) ostvareni rezultati u nauci, umjetnosti i inovatorstvu. Naučni, umjetnički i inovatorski doprinos studenta boduje se na osnovu sljedećeg:

1) rad objavljen u međunarodnom časopisu koji se nalazi na SCI (ISI), SSCI, JCR i A&HCI listama,

2) objavljena naučna knjiga (monografija) međunarodnog značaja,

3) recenzirana i objavljena naučna knjiga nacionalnog značaja,

4) učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji (inostranstvo) sa objavljenim radom u cjelini bodova,

5) učešće na domaćoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom u cjelini,

6) rad objavljen u domaćem časopisu I kategorije ili indeksiranom časopisu iz BiH i bivših jugoslovenskih republika,

7) rad objavljen u domaćem časopisu II i III kategorije,

8) prihvaćen patent ,

9) učešće na međunarodnim takmičenjima (izložbama, festivalima) sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto) – samo za studente iz oblasti arhitekture i umjetnosti,

10) učešće na domaćim takmičenjima (izložbama, festivalima) republičkog i državnog nivoa sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto) – samo za studente iz oblasti arhitekture i umjetnosti,

11) učešće na međunarodnoj studentskoj naučnoj konferenciji u inostranstvu sa objavljenim radom u cjelini,

12) učešće na domaćoj studentskoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom u cjelini.

 

Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija (Službeni glasnik RS br.77/10) propisuje se šta je - naučna knjig odnosno naučni rad.

 

Ukoliko ima više autora, broj bodova utvrđenih u vrijednosti koeficijenta kompetentnosti raspoređuje se na sljedeći način da prvom autoru pripada 60% vrijednosti bodova a ostalia autorima ostatak od 40% vrijednosti bodova, koje ravnopravno dijele na jednake dijelove.Za preuzimanje relevantnih Pravilnika klikni ovdje

Za pregled otvorenih konkursa klikni ovdje