« »
Konačna rang lista studenata prvog, drugog i trećeg ciklusa studija za 2017/2018. akademsku godinu
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
Preliminarna rang-lista studenata I, II i III ciklusa studija za 2017/2018.
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
 
Fond „Dr Milan Jelić“ na sajmu „Nauka za privredu“
 
Fond „Dr Milan Jelić" i Inovacioni centar Banja Luka predstavili su se na sajmu pod nazivom „Nauka za privredu", koji...
Konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija u 2017/2018. godini
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12 i 33/14), člana...
 
Konkurs za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija u 2017/2018. akademskoj godini
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 6/12 i 33/14), člana 15....
Podsjetnik za pravdanje ugovornih obaveza
 
Dragi bivši i sadašnji stipendisti Fonda „Dr Milan Jelić“,   s obzirom da se bliži početak naredne akademske,...
 
Održan sedmi Forum stipendista
 
Sedmi Forum stipendista Fonda „Dr Milan Jelić", na kojem su predstavljeni najbolji rezultati stipendista i dodijeljenja uvjerenja, održan je danas...
Poziv za učešće na VII Forumu stipendista
 
Dragi bivši i sadašnji stipendisti Fonda „Dr Milan Jelić“, zadovoljstvo vas je obavijestiti da će se VII Forum stipendista...
 
Drugi konkrus: Konačna rang-lista studenata II i III ciklusa studija
 
Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, Fond „Dr Milan Jelić“, objavilo je danas (18.07. 2017. godine) na svojoj internet stranici...
Preliminarna rang-lista studenata II i III ciklusa studija po drugom Konkursu za akademsku 2016/2017. godinu
 
Na drugi konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima drugog i...
 
Nagrada UNESKO za bivšu stipendistkinju Maju Stanisavljević
 
Dr Maja Stanisavljević, bivša stipendistkinja Fonda „Dr Milan Jelić“, zaposlena na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjoj Luci - Studijski program hemija,...
Izrada Godišnjaka stipendista generacija 2016/2017.
 
Dragi stipendisti akademske 2016/2017. godine,   obavještavamo vas da je u toku proces izrade Godišnjaka stipendista Fonda „Dr...
 
 
 
 
 
 
VIJESTI
 
Uputstvo za prijavu - I ciklus studija

Opšti kriteriji za dodjelu stipendija studentima  I ciklusa studija:

1) da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
2) da ima prebivalište na teritoriji Republike Srpske,
3) da je redovan student,
4) da u dosadašnjem studiranju nije obnovio nijednu akademsku godinu,
5) da na dan objavljivanja javnog konkursa nije stariji od 24 godina života, 25 godina života, 26 godina života, odnosno 27 godina života za studente na studijskim programima koji traju tri, četiri, pet odnosno šest godina, respektivno,
6) da ima prosjek ocjena veći od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,00) na univerzitetima u Republici Srpskoj / Bosni i Hercegovini i
7) da ima prosjek ocjena veći od 9,50 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,50) za studente koji studiraju na univerzitetima u inostranstvu, osim za studente koji studiraju na univerzitetima rangiranim do 200. mjesta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i koji mogu konkurisati pod uslovom da imaju prosjek ocjena veći od 9,00.

 

 

Za studente koji studiraju u inostranstvu, a u slučaju da sistem ocjenjivanja nije identičan sistemu koji se primjenjuje u Republici Srpskoj, prosjek ocjena se računa na bazi tabele ekvivalentnih ocjena. Detaljnije o preračunavanju ocjena iz inostranstva ovdje.


Dokumentacija koju je potrebno dostaviti kao dokaz o ispunjavanju  opštih uslova:

1. prijavni obrazac Fonda da Milan Jelić (koji možete pronaći na sajtu Fonda po objavi Konkursa),

2. uvjerenje o državljanstvu,

3. izvod iz matične knjige rođenih,

4. originalno uvjerenje o mjestu stalnog prebivališta, izdato nakon objavljivanjа javnog konkursa,

5. potvrdu  o statusu redovnog studenta  sa napomenom da nije obnavljao ni jednu školsku godinu na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, odnosno na univerzitetima u inostranstvu,

6. potvrdu o visini prosjeka ocjena,

7. potvrdu da je student položio sve ispite iz prethodne godine studija (samo za studente koji ispunjavaju ovaj uslov jer im se na osnovu toga dodjeljuju dodatni bodovi),

8. prepis ocjena svih položenih ispita i

9. potvrdu o redovno upisanoj godini studija.

 

Dokazi o ispunjavanju uslova, osim uvjerenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od tri mjeseca.

Studenti koji studiraju u inostranstvu, a koji prilažu dokumente na stranom jeziku, treba da ih dostave u originalu uz ovjeren prevod na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

 

Dodatni kriteriji:

1) prosječna ocjena studenta - na način da se prosječna ocjena studenta množi brojem 10 (zaokruženo na dva decimalna mjesta);
2) godina studija, pri čemu studenti

a) druge godine studija dobijaju dodatni 1 bod,
b) treće godine studija dodatna 2 boda,
v) četvrte godine studija dodatnih 3 boda,
g) pete godine studija dodatnih 4 boda,
d) šeste godina studija dodatnih 5 bodova,

3) položeni ispiti iz prethodne akademske godine, na način da se za sve položene ispite iz prethodne akademske godine dodjeljuje 1 bod (ukoliko student ima položene sve ispite);
4) rang univerziteta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi za studente koji studiraju u inostranstvu. Studentima se dodatni bodovi dodjeljuju na osnovu ranga univerziteta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i to na sljedeći način:

a) od 1. do 50. mjesta 10 bodova,
b) od 51. do 100. mjesta 8 bodova,
v) od 101. do 150. mjesta 6 bodova,
g) od 151. do 200. mjesta 4 boda.

Ako je univerzitet rangiran na obje liste, pri bodovanju se uzima rang-lista na kojoj je univerzitet bolje rangiran.
5) ostvareni rezultati u nauci, umjetnosti i inovatorstvu.
Naučni, umjetnički i inovatorski doprinos studenta boduje se na osnovu sljedećeg:

1) rad objavljen u međunarodnom časopisu koji se nalazi na SCI (ISI), SSCI, JCR i A&HCI listama,
2) objavljena naučna knjiga (monografija) međunarodnog značaja,
3) recenzirana i objavljena naučna knjiga nacionalnog značaja,
4) učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji (inostranstvo) sa objavljenim radom u cjelini bodova,
5) učešće na domaćoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom u cjelini,
6) rad objavljen u domaćem časopisu I kategorije ili indeksiranom časopisu iz BiH i bivših jugoslovenskih republika,
7) rad objavljen u domaćem časopisu II i III kategorije,
8) prihvaćen patent ,
9) učešće na međunarodnim takmičenjima (izložbama, festivalima) sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto) – samo za studente iz oblasti arhitekture i umjetnosti,
10) učešće na domaćim takmičenjima (izložbama, festivalima) republičkog i državnog nivoa sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto) – samo za studente iz oblasti arhitekture i umjetnosti,
11) učešće na međunarodnoj studentskoj naučnoj konferenciji u inostranstvu sa objavljenim radom u cjelini,
12) učešće na domaćoj studentskoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom u cjelini.


Kao dokaz o ispunjavanju dodatnih uslova studenti trebaju dostaviti:

1. prijavu učešća na međunarodnim i domaćim studentskim naučnim konferencijama, kao i na ostalim naučnim i stručnim konferencijama,

2. separate objavljenih radova u naučnim časopisima i/ili domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama i/ili recenzirane i objavljene naučne knjige te izdate monografije,

3. potvrdu  o prihvaćenom  patentu izdatu od strane Zavoda za patente,

4. dokaz o osvojenoj nagradi na međunarodnim i domaćim takmičenjima (izložbama, festivalima), diplome za osvojeno I, II ili III mjesto.

 

Separat rada primjerak rada poslat od strane izdavača časopisa ili kopija koju sami napravite iz časopisa.

Separat rada sadrži: kopiju naslovne strane naučnog časopisa i/ili zbornika radova naučne konferencije, podatke o uređivačkom odboru, recezentima, programskom odboru, spisak učesnika, kopiju obajvljenog rada u naučnom časopisu i/ili zborniku radova sa aučnog skupa).

 

Ukoliko su studenti već ranije primali stipendiju od  bivše Fondacije ili Fonda „Dr Milan Jelić“, koju su dobili na osnovu dodatnih bodova, dodatni bodovi im se mogu dodijeliti samo na osnovu novih radova, prisustva konferencijama ili učešća na takmičenjima (izložbama) koji ranije nisu bili predmetom ocjene.

Predmetom ocjene mogu biti samo radovi i diplome o osvojenim nagradama koji nisu stariji od tri godine.

 

 

Relevantne Pravilnike na osnovu kojih se vrši rangiranje prijavljenih studenata za dodjelu stipendija možete pronaći ovdje


Galerija