« »
Коначна ранг листа студената првог, другог и трећег циклуса студија за 2017/2018. академску годину
 
На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и...
Прелиминарна ранг-листа студената I, II и III циклуса студија за 2017/2018.
 
На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и...
 
Фонд „Др Милан Јелић“ на сајму „Наука за привреду“
 
Фонд „Др Милан Јелић" и Иновациони центар Бања Лука представили су се на сајму под називом „Наука за привреду", који...
Конкурс за додјелу стипендија студентима првог циклуса студија у 2017/2018. академској години
 
На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/12 и 33/14), члана...
 
Конкурс за додјелу стипендија студентима II и III циклуса студија у 2017/2018. академској години
 
На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник РС“, број 6/12 и 33/14), члана 15....
Подсјетник за правдање уговорних обавеза
 
Драги бивши и садашњи стипендисти Фонда „Др Милан Јелић“,   с обзиром да се ближи почетак наредне академске,...
 
Одржан седми Форум стипендиста
 
Седми Форум стипендиста Фонда „Др Милан Јелић", на којем су представљени најбољи резултати стипендиста и додијељења увјерења, одржан је данас...
Позив за учешће на VII Форуму стипендиста
 
Драги бивши и садашњи стипендисти Фонда „Др Милан Јелић“,   задовољство вас је обавијестити да ће се VII...
 
Други конкрус: Коначна ранг-листа студената II и III циклуса студија
 
Министарство науке и технологије Републике Српске, Фонд „Др Милан Јелић“, објавило је данас (18.07. 2017. године) на својој интернет страници...
Прелиминарна ранг-листа студената II и III циклуса студија по другом Конкурсу за академску 2016/2017. годину
 
На други конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима другог и...
 
Награда УНЕСKО за бившу стипендисткињу Мају Станисављевић
 
Др Маја Станисављевић, бивша стипендисткиња Фонда „Др Милан Јелић“, запослена на Природно-математичком факултету у Бањој Луци - Студијски програм хемија,...
Израда Годишњака стипендиста генерација 2016/2017.
 
Драги стипендисти академске 2016/2017. године, обавјештавамо вас да је у току процес израде Годишњака стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“ за...
 
 
 
 
 
 
ВИЈЕСТИ
 
Конкурс за додјелу стипендија студентима II и III циклуса студија

На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске", број 6/12 и 33/14), члана 13. Правилника о додјели стипендија студентима II и III циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству   („Службени гласник Републике Српске“, број 102/14) и тачке II  Одлуке о образовању Фонда др Милан Јелић („Службени гласник Републике Српске“, број 102/14), Министарство  науке и технологије, р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за додјелу стипендија студентима II и III циклуса студија на универзитетима у Републици Српској/Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству у академској 2014/2015. години

 

I

 

Министарство науке и технологије расписује Конкурс за додјелу стипендија Фонда др Милан Јелић за академску 2014/2015. годину, и то:

студентима II циклуса студија - 8 (осам) стипендија у износу од по 5.000,00 КМ (петхиљада конвертибилнихмарака), и

студентима III циклуса студија - 5 (пет) стипендија у износу од по 10.000,00 КМ (десетхиљада конвертибилнихмарака), у складу са расположивим финансијским средствима у буџету Министарства науке и технологије, Фонда др Милан Јелић.

 

II

 

Студенти имају право на додјелу стипендије из средстава Фонда  под условима:

1.  да су држављани Босне и Херцеговине и Републике Српске;

2.  да имају мјесто пребивалишта на територији Републике Српске;

3. да су студенти једног од универзитета у Републици Српској/Босни и Херцеговини или иностранству;

4. да у додипломским академским студијама нису обновили ниједну академску годину (само студенти  II циклуса );

5. да су у додипломском студију имали просјечну оцјену најмање  9,50 (укључујући просјечну оцјену 9,50), као и студенти који су додипломски студиј завршили на универзитетима рангираним до 200. мјеста на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи и остварили просјек оцјена већи од 9,00, укључујући и просјечну оцјену 9,00 (само студенти  II циклуса);

6.  да немају више од навршених 28 година живота на дан објављивања јавног конкурса (само студенти  II циклуса);

7.  да су у претходном циклусу студија постигли просјечну оцјену најмање 9,50 (укључујући просјечну оцјену 9,50), као и студенти који су II циклус студија завршили на универзитетима рангираним на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи и остварили просјек оцјена већи од 9,00, укључујући и просјечну оцјену 9,00 (само студенти III циклуса);

8. да немају више од навршених 32 године живота на дан објављивања јавног конкурса (само студенти III циклуса).

 

 

III

 

Критеријуми који се бодују за студенте II и III циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству су:

- бодови који се додјељују кандидату на основу просјечне оцјене су:  

   просјечна оцјена х 10    (заокружено на два децимална мјеста), 

- бодови који се додјељују кандидату на основу ранга универзитета на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи су:

   од 1. до 50. мјеста додатних 10 бодова,

   од 51. до 100. мјеста додатних 8 бодова,

   од 101. до 150. мјеста додатних 6 бодова,

   од 151. до 200. мјеста додатних 4 бода.

 

IV

 

Бодовање остварених резултата студената II и III циклуса студија високог образовања у науци, умјетности и иноваторству врши се на основу сљедећих критеријума: рад објављен у међународном часопису који се налази на SCI (ISI), SSCI, JCR и A&HCI листама (10 бодова); објављена научна књига (монографија) међународног значаја (8 бодова); рецензирана и објављена научна књига националног значаја (5 бодова); учешће на међународној научној конференцији (иностранство) са објављеним радом у цјелини (6 бодова); учешће на домаћој научној конференцији са објављеним радом у цјелини (4 бода); рад објављен у домаћем часопису I категорије или индексираном часопису из БиХ и бивших југословенских република (4 бода); рад објављен у домаћем часопису II и III категорије (3 бода); прихваћен патент (5 бодова); учешће на међународним такмичењима (изложбама, фестивалима) са освојеном наградом (I, II и III мјесто) – само за студенте из области архитектуре и умјетности (4 бода); учешће на домаћим такмичењима (изложбама, фестивалима) републичког и државног нивоа са освојеном наградом (I, II и III мјесто) – само за студенте из области архитектуре и умјетности (3 бода); учешће на међународној студентској научној конференцији у иностранству са објављеним радом у цјелини (2 бода); учешће на домаћој студентској научној конференцији са објављеним радом у цјелини (1 бод).

                                                                                                                                                     

V

 

Као доказ о испуњавању општих услова наведених у члану II овог Конкурса, студенти уз пријаву прилажу:

 

  1. увјерење о држављанству,
  2. извод из матичне књиге рођених,
  3. оригинално увјерење о мјесту пребивалишта, које је издато након објављивања јавног конкурса,
  4. потврду надлежне високошколске установе о статусу редовног студента II циклуса студија (само за студенте II циклуса студија),
  5. потврду надлежне високошколске установе на којој је студент завршио студије I циклуса студија о висини просјечне оцјене, с напоменом да није обнављао ниједну студијску годину (само за студенте II циклуса студија),
  6.  потврду надлежне високошколске установе о статусу редовног студента III циклуса (само за студенте III циклуса студија),
  7. потврду надлежне високошколске установе на којој је студент завршио студије II циклуса студија о висини просјечне оцјене, с напоменом да није обнављао ниједну студијску годину (само за студенте III циклуса студија).

 

 

 

VI

 

Као доказ о испуњавању услова из тачке IV студенти уз пријаву учешћа на међународним и домаћим научним и стручним конференцијама прилажу сепарате објављених радова, односно рецензирану и објављену научну књигу/монографију, односно потврду о прихваћеном патенту издату од стране Завода за патенте. Као доказ о освојеној награди на међународним и домаћим такмичењима (изложбама, фестивалима) студенти прилажу дипломе за освојено I, II или III мјесто.

 

Студенти који студирају у иностранству, а који прилажу документе на страном језику, исте требају доставити у оригиналу и приложити овјерен превод на једном од службених језика у Босни и Херцеговини.

 

VII

 

Докази о испуњавању општих услова конкурса наведених у члану V осим увјерења о држављанству, извода из матичне књиге рођених и увјерења о пребивалишту морају бити оригинали или овјерене копије које нису старије од три мјесеца.

  

VIII

 

Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

Пријава на конкурс доставља се на прописаном образцу за пријаву  који је доступан на интернет страници Фонда др Милан Јелић, www.fondmilanjelic.org, и Министарства науке и технологије,  а иста се може преузети и у Фонду.

 

Попуњене пријаве на Конкурс са доказима о испуњавању услова за додјелу стипендија студентима, слати на адресу:

 

Министарство науке и технологије

Фонд др Милан Јелић

Трг Републике Српске 1

78000 Бања Лука

Пријава на Конкурс Фонда др Милан Јелић, II или III циклус студија

са назнаком „Не отварати“


Конкурс је објављен: 27.11.2014. године

Конкурс је отворен до 27.12.2014. године


Пратећи документи:


Текст Конкурса
Томпсонова и Шангајска ранг-листа универзитета

Образац за пријаву