« »
Коначна ранг листа студената првог, другог и трећег циклуса студија за 2017/2018. академску годину
 
На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и...
Прелиминарна ранг-листа студената I, II и III циклуса студија за 2017/2018.
 
На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и...
 
Фонд „Др Милан Јелић“ на сајму „Наука за привреду“
 
Фонд „Др Милан Јелић" и Иновациони центар Бања Лука представили су се на сајму под називом „Наука за привреду", који...
Конкурс за додјелу стипендија студентима првог циклуса студија у 2017/2018. академској години
 
На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/12 и 33/14), члана...
 
Конкурс за додјелу стипендија студентима II и III циклуса студија у 2017/2018. академској години
 
На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник РС“, број 6/12 и 33/14), члана 15....
Подсјетник за правдање уговорних обавеза
 
Драги бивши и садашњи стипендисти Фонда „Др Милан Јелић“,   с обзиром да се ближи почетак наредне академске,...
 
Одржан седми Форум стипендиста
 
Седми Форум стипендиста Фонда „Др Милан Јелић", на којем су представљени најбољи резултати стипендиста и додијељења увјерења, одржан је данас...
Позив за учешће на VII Форуму стипендиста
 
Драги бивши и садашњи стипендисти Фонда „Др Милан Јелић“,   задовољство вас је обавијестити да ће се VII...
 
Други конкрус: Коначна ранг-листа студената II и III циклуса студија
 
Министарство науке и технологије Републике Српске, Фонд „Др Милан Јелић“, објавило је данас (18.07. 2017. године) на својој интернет страници...
Прелиминарна ранг-листа студената II и III циклуса студија по другом Конкурсу за академску 2016/2017. годину
 
На други конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима другог и...
 
Награда УНЕСKО за бившу стипендисткињу Мају Станисављевић
 
Др Маја Станисављевић, бивша стипендисткиња Фонда „Др Милан Јелић“, запослена на Природно-математичком факултету у Бањој Луци - Студијски програм хемија,...
Израда Годишњака стипендиста генерација 2016/2017.
 
Драги стипендисти академске 2016/2017. године, обавјештавамо вас да је у току процес израде Годишњака стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“ за...
 
 
 
 
 
 
ВИЈЕСТИ
 
Конкурс за студенте првог циклуса студија у академској 2016/2017. години

На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/12 и 33/14), члана 14. Правилника о додјели стипендија студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству („Службени гласник Републике Српске“, број 89/16), тачке II Одлуке о образовању Фонда „Др Милан Јелић“ („Службени гласник Републике Српске“, бр. 33/11) и Сагласности предсједника и чланова Фонда „Др Милан Јелић“ на број и висину стипендија студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству за 2016/2017. академску годину, Министарство науке и технологије  р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С
за додјелу стипендија студентима првог циклуса студија на универзитетима
у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у
иностранству у академској 2016/2017. години

 

I

Министарство науке и технологије (у даљем тексту: Министарство) расписује Конкурс за додјелу стипендија из Фонда „Др Милан Јелић“ (у даљем тексту: Фонд) редовним студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској (у даљем тексту: РС), Босни и Херцеговини (у даљем тексту: БиХ) и високошколским установама у иностранству за академску 2016/2017. годину.        

 

II

Студентима првог циклуса студија на универзитетима у РС, БиХ у академској 2016/2017. години додијелиће се укупно 75 стипендија и то:

- 16 стипендија студентима техничких наука,

- 14 стипендија студентима природних наука,

- 12 стипендија студентима медицинских и здравствених наука,

- 12 стипендија студентима пољопривредних наука,

- 10 стипендија студентима друштвених наука,

- 6 стипендија студентима хуманистичких наука и

- 5 стипендија студентима умјетности.

Број стипендија који се додјељује студентима на високошколским установама у иностранству биће утврђен на бази расположивог стипендијског фонда за студенте на високошколским установама у иностранству, висине мјесечне стипендије за прворангиране студенте на високошколским установама у иностранству, као и ранг-листе студената првог циклуса студија на високошколским установама у иностранству за академску 2016/2017. годину.

 

III

Мјесечни износ стипендије редовним студентима првог циклуса студија на универзитетима у РС, БиХ у академској 2016/2017. години износи 400,00 (четиристотине) КМ, у складу с расположивим финансијским средствима у буџету Министарства, Фонда.

Мјесечни износ стипендије редовним студентима првог циклуса студија на високошколским установама у иностранству у академској 2016/2017. години износи 500,00 КМ (словима:петстотина) КМ за студенте који студирају на високошколским установама у републици Македонији, Словенији, Србији, Хрватској или Црној Гори, и 800,00 КМ (словима:осамстотина) КМ за студенте који студирају на високошколским установама у иностранству.

 

IV

Редован студент првог циклуса академских студија на универзитетима у РС, БиХ и високошколским установама у иностранству може конкурисати за додјелу стипендије под условима да:

- је држављанин БиХ и РС,

- има пребивалиште на територији РС,

- је редован студент првог циклуса академских студија,

- у досадашњем студирању није обновио ниједну академску годину,

- на дан објављивања Конкурса није старији од 24 година живота, 25 година живота, 26 година живота, односно 27 година живота за студенте на студијским програмима који трају три, четири, пет односно шест година, респективно,

-  да има просјек оцјена већи од 9,00 (укључујући и просјечну оцјену 9,00) на универзитетима у РС и БиХ и

-  да има просјек оцјена већи од 9,50 (укључујући и просјечну оцјену 9,50) за студенте који студирају на високошколским установама у иностранству, осим за студенте који студирају на високошколским установама рангираним до 200. мјеста на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи и који могу конкурисати под условом да имају просјек оцјена већи од 9,00 (укључујући и просјечну оцјену 9,00).

 

Студент који има статус апсолвента не остварује право на додјелу стипендије.

Студент који студира на високошколској установи која нема статус универзитета или нема могућност извођења другог и трећег циклуса студија високог образовања, не остварује право на додјелу стипендије.

 

V

Критеријуми за бодовање пријава за стипендирање студената су:

1) просјечна оцјена студента,

2) година студија,

3) положени испити из претходне академске године,

4) ранг високошколске установе на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи за студенте који студирају у иностранству и

5) остварени резултати студента у науци, умјетности и иноваторству

Бодовање пријава студената по основу наведених критеријума врши се у складу с одредбама Правилника о додјели стипендија студентима првог циклуса студија на универзитетима у РС, БиХ и високошколским установама у иностранству („Службени гласник Републике Српске“, број 89/16).

 

VI

Као доказ о испуњавању услова наведених у члану IV и V Конкурса, студенти првог циклуса су дужни приложити:

1) увјерење о држављанству БиХ и РС,

2) извод из матичне књиге рођених,

3) оригинално увјерење о мјесту сталног пребивалишта, издато након објављивања јавног конкурса,

4)  потврду о статусу редовног студента академских студија с напоменом да није обнављао ниједну академску годину на универзитетима у РС, БиХ, односно на високошколским установама у иностранству,

5) препис оцјена свих положених испита с оствареном просјечном оцјеном током првог циклуса академских студија с напоменом о предвиђеном трајању студијског програма,

6) потврду да је положио све испите из претходне године студија (само за студенте који испуњавају овај услов),

7) потврду о редовно уписаној години студија,

8) фото-копију текућег рачуна са рачуном банке код које је рачун отворен.

 

VII

Докази о испуњавању услова наведених у претходном члану, осим увјерења о пребивалишту, морају бити оригинални или овјерене копије не старије од 3 (три) мјесеца од дана објаве Конкурса.

Као доказ о испуњавању услова за бодовање остварених резултата у науци, умјетности и иноваторству, студенти уз пријаву за стипендију достављају потребну документацију према обрасцу који се налази на интернет страници Фонда (www.fondmilanjelic.org)  и Министарства (www.vladars.net) . 

Студенти који студирају у иностранству, а који прилажу документе на страном језику, исте треба да доставе у оригиналу уз овјерен превод на једном од службених језика у Босни и Херцеговини.

 

VIII

Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

Пријава на конкурс доставља се на прописаним обрасцима за пријаву који су доступни на интернет страници Фонда, www.fondmilanjelic.org, и Министарства, , www.vladars.net, а исти се могу преузети и у Фонду.

 

Попуњене пријаве на Конкурс са доказима о испуњавању услова за додјелу стипендијe, слати на адресу:

Министарство науке и технологије

Фонд „Др Милан Јелић“
Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Пријава на Конкурс Фонда „Др Милан Јелић“

Први циклус студија

 

Конкурс је објављен 18.11.2016. године

Конкурс је отворен до 19.12.2016. године

 

Обрасце за студенте првог циклуса студија можете преузети на сљедећим линковима:

Пријавни образац

Образац за научну књигу, научну монографију или тематски зборник

Образац за рад објављен у научном часопису

Образац за рад објављен на научном скупу

Образац за освојене награде на такмичењима, конкурсима или изложбама из области умјетности, архитектуре, урбанизма и дизајна

 

Релевантне правилнике на основу којих ће се вршити евалуација пристиглих пријава можете пронаћи овдје:

Правилник о додјели стипендија студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству

Томпсонова и Шангајска ранг листа иностраних универзитета за 2016/2017. академску годину

Табела еквивалентих оцјена

Ранг-листа категорисаних  националних научних часописа

Ранг-листа класификованих и категорисаних научних скупова у РС

Правилник о публиковању научних публикација

Правилник о научним и умјетничким областима, пољима и ужим областима

Правилник о измјени Правилника о научним и умјетничким областима, пољима и ужим областима

Правилник o областима образовања - Министарство просвјете и културе

Правилник о листи струковних, академских и научних звања РС - Министарство просвјете и културе