« »
Konačna rang lista studenata prvog, drugog i trećeg ciklusa studija za 2017/2018. akademsku godinu
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
Preliminarna rang-lista studenata I, II i III ciklusa studija za 2017/2018.
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
 
Fond „Dr Milan Jelić“ na sajmu „Nauka za privredu“
 
Fond „Dr Milan Jelić" i Inovacioni centar Banja Luka predstavili su se na sajmu pod nazivom „Nauka za privredu", koji...
Konkurs za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija u 2017/2018. akademskoj godini
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 6/12 i 33/14), člana 15....
 
Podsjetnik za pravdanje ugovornih obaveza
 
Dragi bivši i sadašnji stipendisti Fonda „Dr Milan Jelić“,   s obzirom da se bliži početak naredne akademske,...
Održan sedmi Forum stipendista
 
Sedmi Forum stipendista Fonda „Dr Milan Jelić", na kojem su predstavljeni najbolji rezultati stipendista i dodijeljenja uvjerenja, održan je danas...
 
Poziv za učešće na VII Forumu stipendista
 
Dragi bivši i sadašnji stipendisti Fonda „Dr Milan Jelić“, zadovoljstvo vas je obavijestiti da će se VII Forum stipendista...
Drugi konkrus: Konačna rang-lista studenata II i III ciklusa studija
 
Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, Fond „Dr Milan Jelić“, objavilo je danas (18.07. 2017. godine) na svojoj internet stranici...
 
Preliminarna rang-lista studenata II i III ciklusa studija po drugom Konkursu za akademsku 2016/2017. godinu
 
Na drugi konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima drugog i...
Nagrada UNESKO za bivšu stipendistkinju Maju Stanisavljević
 
Dr Maja Stanisavljević, bivša stipendistkinja Fonda „Dr Milan Jelić“, zaposlena na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjoj Luci - Studijski program hemija,...
 
Izrada Godišnjaka stipendista generacija 2016/2017.
 
Dragi stipendisti akademske 2016/2017. godine,   obavještavamo vas da je u toku proces izrade Godišnjaka stipendista Fonda „Dr...
Drugi konkurs za dodjelu stipendija studentima II and III ciklusa studija
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 6/12 i 33/14), člana 14....
 
 
 
 
 
 
VIJESTI
 
Konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija u 2017/2018. godini

Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12 i 33/14), člana 14. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 89/16), tačke II Odluke o obrazovanju Fonda „Dr Milan Jelić“ („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 33/11) i Saglasnosti predsjednika i članova Fonda „Dr Milan Jelić“ na broj i visinu stipendija studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu za 2017/2018. akademsku godinu, Ministarstvo nauke i tehnologije r a s p i s u j eJ A V N I K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima
u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u
inostranstvu u akademskoj 2017/2018. godini


I

Ministarstvo nauke i tehnologije (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija iz Fonda „Dr Milan Jelić“ (u daljem tekstu: Fond) redovnim studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: RS), Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH) i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu za akademsku 2017/2018. godinu.

 

II

Studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u RS, BiH u akademskoj 2017/2018. godini dodijeliće se ukupno 75 stipendija i to:

- 16 stipendija studentima tehničkih nauka,

- 14 stipendija studentima prirodnih nauka,

- 12 stipendija studentima medicinskih i zdravstvenih nauka,

- 12 stipendija studentima poljoprivrednih nauka,

- 10 stipendija studentima društvenih nauka,

- 6 stipendija studentima humanističkih nauka i

- 5 stipendija studentima umjetnosti.

Broj stipendija koji se dodjeljuje studentima na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu biće utvrđen na bazi raspoloživog stipendijskog fonda za studente na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu, visine mjesečne stipendije za prvorangirane studente na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu, kao i rang-liste studenata prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu za akademsku 2017/2018. godinu.


III

Mjesečni iznos stipendije redovnim studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u RS, BiH u akademskoj 2017/2018. godini iznosi 400,00 (četiristotine) KM, u skladu s raspoloživim finansijskim sredstvima u budžetu Ministarstva, Fonda.
Mjesečni iznos stipendije redovnim studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu u akademskoj 2017/2018. godini iznosi 500,00 KM (slovima:petstotina) KM za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u Makedoniji, Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj ili Crnoj Gori, i 800,00 KM (slovima:osamstotina) KM za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu.


IV


Redovan student prvog ciklusa akademskih studija na univerzitetima u RS, BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu može konkurisati za dodjelu stipendije pod uslovima da:
- je državljanin BiH i RS,

- ima prebivalište na teritoriji RS,

- je redovan student prvog ciklusa akademskih studija,

- u dosadašnjem studiranju nije obnovio nijednu akademsku godinu,

- na dan objavljivanja Konkursa nije stariji od 24 godina života, 25 godina života, 26 godina života, odnosno 27 godina života za studente na studijskim programima koji traju tri, četiri, pet odnosno šest godina, respektivno,

- da ima prosjek ocjena veći od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,00) na univerzitetima u RS i BiH i

- da ima prosjek ocjena veći od 9,50 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,50) za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu, osim za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama rangiranim do 200. mjesta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i koji mogu konkurisati pod uslovom da imaju prosjek ocjena veći od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,00).

Student koji ima status apsolventa ne ostvaruje pravo na dodjelu stipendije.
Student koji studira na visokoškolskoj ustanovi koja nema status univerziteta ili nema mogućnost izvođenja drugog i trećeg ciklusa studija visokog obrazovanja, ne ostvaruje pravo na dodjelu stipendije.


V


Kriterijumi za bodovanje prijava za stipendiranje studenata su:

1) prosječna ocjena studenta,

2) godina studija,

3) položeni ispiti iz prethodne akademske godine,

4) rang visokoškolske ustanove na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi za studente koji studiraju u inostranstvu i

5) ostvareni rezultati studenta u nauci, umjetnosti i inovatorstvu
Bodovanje prijava studenata po osnovu navedenih kriterijuma vrši se u skladu s odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u RS, BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 89/16).

 

VI

 

Kao dokaz o ispunjavanju uslova navedenih u članu IV i V Konkursa, studenti prvog ciklusa su dužni priložiti:

1) uvjerenje o državljanstvu BiH i RS,

2) izvod iz matične knjige rođenih,

3) originalno uvjerenje o mjestu stalnog prebivališta, izdato nakon objavljivanja javnog konkursa,

4) potvrdu o statusu redovnog studenta akademskih studija s napomenom da nije obnavljao nijednu akademsku godinu na univerzitetima u RS, BiH, odnosno na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu,

5) prepis ocjena svih položenih ispita s ostvarenom prosječnom ocjenom tokom prvog ciklusa akademskih studija s napomenom o predviđenom trajanju studijskog programa,

6) potvrdu da je položio sve ispite iz prethodne godine studija (samo za studente koji ispunjavaju ovaj uslov),

7) potvrdu o redovno upisanoj godini studija,

8) foto-kopiju tekućeg računa sa računom banke kod koje je račun otvoren.

 

VII


Dokazi o ispunjavanju uslova navedenih u prethodnom članu, osim uvjerenja o prebivalištu izdato nakon objavljivanja javnog konkursa, moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana objave Konkursa.

Kao dokaz o ispunjavanju uslova za bodovanje ostvarenih rezultata u nauci, umjetnosti i inovatorstvu, studenti uz prijavu za stipendiju dostavljaju potrebnu dokumentaciju prema obrascu koji se nalazi na internet stranici Fonda (www.fondmilanjelic.org) i Ministarstva (www.vladars.net) .

Studenti koji studiraju u inostranstvu, a koji prilažu dokumente na stranom jeziku, iste treba da dostave u originalu uz ovjeren prevod na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.


VIII


Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanim obrascima za prijavu koji su dostupni na internet stranici Fonda, www.fondmilanjelic.org, i Ministarstva, , www.vladars.net, a isti se mogu preuzeti i u Fondu.

Popunjene prijave na Konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova za dodjelu stipendije, slati na adresu:

Ministarstvo nauke i tehnologije
Fond „Dr Milan Jelić“
Trg Republike Srpske 1
78000 Banja Luka
Prijava na Konkurs Fonda „Dr Milan Jelić“, Prvi ciklus studija

 

Konkurs je objavljen 3. novembra 2017.
Konkurs je otvoren do 5. decembra 2017

 

Обрасци за пријаву за додјелу стипендије:

Образац бр. 1 - Општи подаци о студенту првог циклуса студија

Остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству:

Образац бр. 1: Oбјављена научна књига, научна монографија или тематски зборник

Образац бр. 2: Објављен рад у научном часопису

Образац бр. 3: Саопштења са научних скупова

Образац бр. 4: Освојена награда на такмичењу из области архитектуре и умјетности, представљање умјетничких дјела, награде и признања по конкурсима или изложбама из области архитектуре, урбанизма и дизајна

 

Релевантни правилници који се користе приликом евалуације пристиглих пријава:

Ранг листа универзитета - Томпсонова и Шангајска ранг-листа

Правилник о додјели стипендија студентима првог циклуса студија

Ранг-листа категорисаних  националних научних часописа

Правилник о категоризацији и класификацији научних скупова

Правилник о публиковању научних публикација

Правилник о научним и умјетничким областима, пољима и ужим областима

Правилник о измјени Правилника о научним и умјетничким областима, пољима и ужим областима

Правилник o областима образовања - Министарство просвјете и културе

Правилник о листи струковних, академских и научних звања РС - Министарство просвјете и културе

Други правилници Министарства науке и технологије Републике Српске