Општи подаци о студенту


Бодовање
Критеријум Број бодова
4.1 Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту
4.1 Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана