Правни и административни оквир

Правилници Фонда

Правилник о додјели стипендија студентима првoг циклуса студија на универзтетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству

Правилник о додјели стипендија студентима II и III циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству

Остали релевантни правилници

Табела еквивалентих оцјена

Ранг-листа категорисаних  националних научних часописа

Ранг-листа категорисаних и класификованих научних скупова у складу са Правилником

Правилник о мјерилима за оставривање и финансирање програма одржавања научних скупова

Правилник о публиковању научних публикација

Правилник о научним и умјетничким областима, пољима и ужим областима

Правилник о измјени Правилника о научним и умјетничким областима, пољима и ужим областима

 

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана