Како написати приједлог пројекта?

Шта је пројектни приједлог?

Пројектни приједлог је план, иницијатива или акција грађана неке локалне заједнице који предлажу и потражују средства од донатора који су расписали пројектни конкурс у циљу реализације своје пројектне идеје.Пројекат је хронолошки низ активности путем чије реализације се остварује претходно дефинисан циљ и све то у одређеном времнском року уз одређене финансијске и људске ресурсе.

Шта је прво писање пројекта или тражење донатора?

Потрага за донатором је једна од најбитнијих ствари у процесу писања пројектног приједлога и претходи писању самог пројекта. Наравно, прије потраге за донаторима треба имати пројектну идеју како бисте уопште знали каквог донатора требате, односно на какав конкурс ћете аплицирати.

Потенцијални донатори у својим конкурсима објављују информације о проблему којим желе да се бави пројекат, ефекте које очекују да буду постигнути, те висину финансијских средстава коју издвајају за пројектне идеје.

Јако је битно проанализирати приоритете који су наведени у конкурсу, те ускладити своју пројектну идеју са интересима и приоритетима конкурса.

Које су уобичајне ставке сваког пројектног приједлога?

Сваки пројектни приједлог треба да има следеће елементе, да би донаторима представио јасну слику шта желите да се постигне и колико то кошта:

Опште информације о апликанту

Опис ситуације, проблем који треба да се ријеши или ублажи реализацијом пројекта

Општи и специфични циљеви пројекта

Активности и њихов временски распоред

Очекивани резултати

Планирани буџет

Детаљније у брошури

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана