Стипендирање

Основна идеја Фонда "Др Милан Јелић" је додјељивање стипендија студентима I, II и III циклуса студија, која се врши на основу Правилника о додјели стипендија студентима и објављеног јавног конкурса. За студенте I циклуса Фонд расписује јавни конкурс у мјесецу новембру, а за студенте II и III циклуса у новембру и мају.

У складу са опредјељењем Фонда да наш рад буде ефикасан, користан и посебно јаван, конкурс садржи податке о броју и висини стипендија у датом циклусу, општим и посебним условима, додатним критеријумима везаним за ваннаставне активности итд.

Преглед приспјелих пријава и утврђивање прелиминарне ранг листе врши Комисија за додјелу стипендија.

На Web страници Фонда објављујемо прелиминарну ранг листу, на коју кандидати имају право приговора у року од 8 дана од дана њеног објављивања. Ранг листа поред општих података о кандидатима за додјелу стипендија садржи и податке о оствареним бодовима кандидата на основу посебних услова Конкурса.

Приговоре на прелиминарну ранг листу разматра Комисија за додјелу стипендија студентима I, II и III циклуса студија, која затим утврђује коначну ранг листу.

Студенти који су остварили право на стипендију потписују са Фондом "Др Милан Јелић" Уговор о стипендирању. Уговором о стипендирању стипендисти се обавезују да:

  • доставе увјерење о упису у наредну школску/академску  годину најкасније до 31. октобра;
  • ће радити у оквиру стеченог звања на подручју Републике Српске по завршетку школовања, и то на начин да је школска година за коју је примао стипендију еквивалентна 2 (двјема) календарским годинама рада (осим у случају да бивши стипендиста због незапослености буде на евиденцији Завода за запошљавње Републике Српске дуже од 12 мјесеци, након завршетка школовања).

Стипендиста губи право на стипендију и обавезује се да врати примљене износе уколико:

  • не настави школску годину у којој прима стипендију;
  • се утврди да је право на стипендију остварио на бази нетачних односно неистинитих података;
  • даном завршетка школовања, уколико је стипендиста студент завршне године студија;
  • након завршетка школовања, одбије да понуди свој радни ангажман на подручју Републике Српске.

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана