Општи подаци о студенту


Бодовање
Критеријум Број бодова
2.4 Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису прве категорије републичког значаја
2.4 Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису прве категорије републичког значаја

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана