Општи подаци о студенту


Бодовање
Критеријум Број бодова
2.5 Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису друге категорије републичког значаја
2.5 Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису друге категорије републичког значаја
1.12 Објављен рад у цјелини у научном тематском зборнику националног значаја
3.3 Саопштење са научног скупа републичког значаја објављено у цјелини

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана