Општи подаци о студенту


Бодовање
Критеријум Број бодова
1.12 Објављен рад у цјелини у научном тематском зборнику националног значаја
1.10 Објављен рад у цјелини у научном тематском зборнику међународног значаја
1.10 Објављен рад у цјелини у научном тематском зборнику међународног значаја
1.10 Објављен рад у цјелини у научном тематском зборнику међународног значаја
1.10 Објављен рад у цјелини у научном тематском зборнику међународног значаја
2.3 Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису у земљама бивше Социјалистичке федеративне републике Југославије

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана