Општи подаци о студенту


Бодовање
Критеријум Број бодова
3.1 Саопштење са истакнутог међународног научног скупа објављено у цјелини
2.2 Објављен рад у цјелини у научном часопису међународног значаја
3.2 Саопштење са међународног научног скупа објављено у цјелини
2.3 Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису у земљама бивше Социјалистичке федеративне републике Југославије
2.3 Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису у земљама бивше Социјалистичке федеративне републике Југославије

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана