Општи подаци о студенту


Бодовање
Критеријум Број бодова
2.5 Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису друге категорије републичког значаја
3.2 Саопштење са међународног научног скупа објављено у цјелини

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана