Општи подаци о студенту


Бодовање
Критеријум Број бодова
2.2 Објављен рад у цјелини у научном часопису међународног значаја
3.3 Саопштење са научног скупа републичког значаја објављено у цјелини

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана