Општи подаци о студенту


Бодовање
Критеријум Број бодова
2.1 Објављен рад у цјелини у међународном научном часопису који се налази на Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Journal Citation Reports (JCR) и Arts и Humanities Citation Index (A&HCI) листама
2.4 Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису прве категорије републичког значаја
2.1 Објављен рад у цјелини у међународном научном часопису који се налази на Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Journal Citation Reports (JCR) и Arts и Humanities Citation Index (A&HCI) листама
3.1 Саопштење са истакнутог међународног научног скупа објављено у цјелини
3.2 Саопштење са међународног научног скупа објављено у цјелини
3.2 Саопштење са међународног научног скупа објављено у цјелини
3.2 Саопштење са међународног научног скупа објављено у цјелини
3.3 Саопштење са научног скупа републичког значаја објављено у цјелини

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана