Општи подаци о студенту


Бодовање
Критеријум Број бодова
2.4 Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису прве категорије републичког значаја
3.1 Саопштење са истакнутог међународног научног скупа објављено у цјелини
3.3 Саопштење са научног скупа републичког значаја објављено у цјелини

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана