Општи подаци о студенту


Бодовање
Критеријум Број бодова
2.3 Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису у земљама бивше Социјалистичке федеративне републике Југославије
2.2 Објављен рад у цјелини у научном часопису међународног значаја
2.3 Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису у земљама бивше Социјалистичке федеративне републике Југославије
2.3 Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису у земљама бивше Социјалистичке федеративне републике Југославије
2.4 Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису прве категорије републичког значаја
2.2 Објављен рад у цјелини у научном часопису међународног значаја
3.3 Саопштење са научног скупа републичког значаја објављено у цјелини
2.3 Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису у земљама бивше Социјалистичке федеративне републике Југославије

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана