Општи подаци о студенту


Бодовање
Критеријум Број бодова
Од 51. до 100. мјеста
2.1 Објављен рад у цјелини у међународном научном часопису који се налази на Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Journal Citation Reports (JCR) и Arts и Humanities Citation Index (A&HCI) листама

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана