Општи подаци о студенту


Бодовање
Критеријум Број бодова
Од 1. до 50. мјеста
Од 1. до 50. мјеста
Од 1. до 50. мјеста
3.2 Саопштење са међународног научног скупа објављено у цјелини
3.3 Саопштење са научног скупа републичког значаја објављено у цјелини
1.4 Објављено и рецензирано поглавље у научној монографији међународног значаја
3.5 Саопштење са научно-стручног скупа републичког значаја или студентског научно-стручног скупа републичког значаја објављено у цјелини
3.5 Саопштење са научно-стручног скупа републичког значаја или студентског научно-стручног скупа републичког значаја објављено у цјелини
3.3 Саопштење са научног скупа републичког значаја објављено у цјелини
3.5 Саопштење са научно-стручног скупа републичког значаја или студентског научно-стручног скупа републичког значаја објављено у цјелини
3.2 Саопштење са међународног научног скупа објављено у цјелини

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана