Општи подаци о студенту


Бодовање
Критеријум Број бодова
2.3 Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису у земљама бивше Социјалистичке федеративне републике Југославије
2.3 Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису у земљама бивше Социјалистичке федеративне републике Југославије
2.3 Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису у земљама бивше Социјалистичке федеративне републике Југославије
2.5 Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису друге категорије републичког значаја
2.6 Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису треће категорије републичког значаја
3.2 Саопштење са међународног научног скупа објављено у цјелини
3.5 Саопштење са научно-стручног скупа републичког значаја или студентског научно-стручног скупа републичког значаја објављено у цјелини

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана