Општи подаци о студенту


Бодовање
Критеријум Број бодова
2.2 Објављен рад у цјелини у научном часопису међународног значаја
2.2 Објављен рад у цјелини у научном часопису међународног значаја
2.2 Објављен рад у цјелини у научном часопису међународног значаја

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана