Општи подаци о студенту


Бодовање
Критеријум Број бодова
3.5 Саопштење са научно-стручног скупа републичког значаја или студентског научно-стручног скупа републичког значаја објављено у цјелини
2.2 Објављен рад у цјелини у научном часопису међународног значаја
4.2 Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана