Општи подаци о студенту


Бодовање
Критеријум Број бодова
1.6 Објављена и рецензирана научна монографија националног значаја
3.5 Саопштење са научно-стручног скупа републичког значаја или студентског научно-стручног скупа републичког значаја објављено у цјелини
3.2 Саопштење са међународног научног скупа објављено у цјелини

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана