Општи подаци о студенту


Бодовање
Критеријум Број бодова
3.5 Саопштење са научно-стручног скупа републичког значаја или студентског научно-стручног скупа републичког значаја објављено у цјелини
3.5 Саопштење са научно-стручног скупа републичког значаја или студентског научно-стручног скупа републичког значаја објављено у цјелини
2.3 Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису у земљама бивше Социјалистичке федеративне републике Југославије
6.2 Представљено умјетничко дјело на манифестацијама од републичког значаја по јавном конкурсу или по позиву

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана