Општи подаци о студенту


Бодовање
Критеријум Број бодова
7.2 Освојена награда (I, II и III) на умјетничкој манифестацији републичког значаја са међународним учешћем
6.2 Представљено умјетничко дјело на манифестацијама од републичког значаја по јавном конкурсу или по позиву
6.2 Представљено умјетничко дјело на манифестацијама од републичког значаја по јавном конкурсу или по позиву
6.2 Представљено умјетничко дјело на манифестацијама од републичког значаја по јавном конкурсу или по позиву
6.2 Представљено умјетничко дјело на манифестацијама од републичког значаја по јавном конкурсу или по позиву

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана