Конкурс за додјелу стипендија студентима III циклуса студија за академску 2023/2024. годину - Коначна ранг листа

Технологија и инжењерство - III циклус
Редни бр. Име и Презиме студента Универзитет Укупан број бодова
1 Владан Пантић Универзитет у Новом Саду 106.90
2 Слободан Пеулић Универзитет у Бањој Луци 106.77
3 Небојша Васиљевић Универзитет у Новом Саду 105.84
4 Весна Радојчић Универзитет Синергија 105.50
5 Станиша Латиновић Универзитет у Новом Саду 103.52
6 Јана Јанковић Универзитет у Новом Саду 101.50
7 Мирјана Терзић Универзитет у Новом Саду 100.80
Природне науке - III циклус
Редни бр. Име и Презиме студента Универзитет Укупан број бодова
1 Лука Сабљић Универзитет у Новом Саду 109.10
2 Јелена Рашовић Кљакић Универзитет у Новом Саду 103.00
Медицинске науке - III циклус
Редни бр. Име и Презиме студента Универзитет Укупан број бодова
1 Ана Ђокић Универзитет у Београду 100.80
2 Срђан Живановић Универзитет у Источном Сарајеву 100.50
3 Милена Ђокић Универзитет у Београду 99.00
4 Бојана Лазић Пилиповић Универзитет у Бањој Луци 98.87
5 Миленко Томић Универзитет у Београду 98.74
Пољопривредне науке - III циклус
Редни бр. Име и Презиме студента Универзитет Укупан број бодова
1 Немања Јалић Univerza v Mariboru 110.23
Хуманистичке науке - III циклус
Редни бр. Име и Презиме студента Универзитет Укупан број бодова
Умјетност - III циклус
Редни бр. Име и Презиме студента Универзитет Укупан број бодова
1 Ангелина Вукосав Универзитет у Новом Саду 110.00
2 Неда Кесар Универзитет уметности у Београду 109.00
3 Теофил Окиљевић Универзитет у Новом Саду 105.00
4 Драго Гарић Универзитет у Крагујевцу 102.00
Друштвене науке - III циклус
Редни бр. Име и Презиме студента Универзитет Укупан број бодова
1 Јована Бокан Млинаревић Универзитет у Бањој Луци 104.40
2 Катарина Божић Павловић Универзитет у Београду 103.40
3 Лана Лугоња Свеучилиште у Загребу 101.36

Студенти који не испуњавају услове конкурса

Технологија и инжењерство - III циклус
Редни бр. Име и Презиме студента Универзитет Укупан број бодова
1 Милица Кашиковић Универзитет у Новом Саду 100.00
Природне науке - III циклус
Редни бр. Име и Презиме студента Универзитет Укупан број бодова
Медицинске науке - III циклус
Редни бр. Име и Презиме студента Универзитет Укупан број бодова
1 Соња Трбојевић Маринковић Универзитет у Бањој Луци 98.70
2 Марија Вуковић Универзитет у Београду 97.70
3 Сава Милојевић Универзитет у Источном Сарајеву 97.00
Пољопривредне науке - III циклус
Редни бр. Име и Презиме студента Универзитет Укупан број бодова
Хуманистичке науке - III циклус
Редни бр. Име и Презиме студента Универзитет Укупан број бодова
1 Јелена Раца Универзитет у Бањој Луци 100.00
2 Лидија Стевић Универзитет у Новом Саду 95.70
Умјетност - III циклус
Редни бр. Име и Презиме студента Универзитет Укупан број бодова
Друштвене науке - III циклус
Редни бр. Име и Презиме студента Универзитет Укупан број бодова
1 Милијана Вулин Гвозден Универзитет у Источном Сарајеву 99.10
2 Никола Леро The University of Sheffield 96.60

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана