На конкурс Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству за академску 2019/2020. годину пристигло је укупно 386 пријава за сва три циклуса студија од чега је 372 пријавa задовољило услове прописане конкурсима.

Студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској и Босни и Херцеговини додијељено је укупно 76 стипендија за академску 2019/2020. годину у мјесечном износу од 400,00 КМ за 9 мјесеци студија, док је за студенте на иностраним високошколским установама додијељено укупно 48 стипендијe. Мјесечни износ стипендије студентима првог циклуса студија на високошколским установама у Pепублици Македонији, Словенији, Србији, Хрватској или Црној Гори износи 500,00 КМ, и 800,00 КМ за студенте који студирају на високошколским установама у иностранству.

Добитници стипендије Фонда „Др Милан Јелић“ у категорији иностраних студената првог циклуса студија за текућу академску годину успјешни су студенти престижних универзитета, Massacchusetts Institute of Technology University и University of Rochester.

Студентима другог циклуса студија на домаћим и иностраним универзитетима, од укупно 57  пријава, додијељено је 15 годишњих стипендија у износу од по 5.000,00 КМ, док је студентима трећег циклуса студија додијељено 7 годишњих стипендија, од укупно 35 пријава које су задовољиле високе услове конкурса, у износу од по 10.000,00 КМ за текућу академску годину.  

Добитници стипендија другог и трећег циклуса студија, успјешни су студенти престижних  универзитета као што су University College of London, Ecole Polytechnique de Lusanne, Humboldt University of Berlin, Tu Wien и Technion – Israel Institute of Technology. 

Наредни конкурс за додјелу стипендија студентима II и III циклуса студија за академску 2019/2020. годину биће објављен у мају 2020. године.

Од настанка идеје о додјељивању престижних стипендија Фонда „Др Милан Јелић“ додијељено је преко 2.358 годишњих стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија на домаћим и иностраним универзитетима у укупном износу од преко 11 милиона КМ. Годишњи грант за додјелу стипендија најуспјешнијим студентима из Фонда „Др Милан Јелић“ износи 750.000,00КМ.

Коначну ранг-листу студената првог циклуса студија можете погледати овдје.

Коначну ранг-листу студената другог циклуса студија можете погледати овдје

Коначну ранг-листу студената трећег циклуса студија можете погледати овдје

Студенти који су остварили право на додјелу стипендија биће благовремено обавјештени о начину и терминима потписивања уговора о стипендијама.

 

Преглед бодованих резултата студената првог циклуса студија у науци, умјетности и иноваторству можете погледати овде 

Преглед бодованих резултата студената другог циклуса студија у науци, умјетности и иноваторству можете погледати овде 

Преглед бодованих резултата студената трећег циклуса студија у науци, умјетности и иноваторству можете погледати овде 

 

Коначна ранг-листа објављена је 30. 01. 2019.године

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана