На конкурсe Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству за академску 2020/2021. годину пристигло је укупно 257 пријава за сва три циклуса студија од чега је 230 пријавa задовољило услове прописане конкурсима.

Студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској и Босни и Херцеговини додијељено је укупно 71 стипендија за академску 2020/2021. годину у мјесечном износу од 400,00 КМ за 9 мјесеци студија, док је за студенте на високошколским установама у иностранству додијељено укупно 38 стипендијe. Мјесечни износ стипендије студентима првог циклуса студија на високошколским установама у Pепублици Македонији, Словенији, Србији, Хрватској или Црној Гори износи 500,00 КМ, и 800,00 КМ за студенте који студирају на високошколским установама у иностранству.

Добитници стипендије Фонда „Др Милан Јелић“ у категорији иностраних студената првог циклуса студија за текућу академску годину успјешни су студенти престижних универзитета University of Amsterdam, University of California San Diego, и University of Rochester.

Студентима другог циклуса студија на домаћим и иностраним универзитетима, од укупно 16  пријава, додијељено је 2 годишње стипендије у износу од по 5.000,00 КМ, док је студентима трећег циклуса студија додијељено 6 годишњих стипендија, од укупно 26 пријава, у износу од по 10.000,00 КМ за текућу академску годину.  

Добитници стипендија другог и трећег циклуса студија, успјешни су студенти престижних  универзитета као што су University of Paris и University College of London (UCL).

Наредни конкурс за додјелу стипендија студентима другог и трећег циклуса студија за академску 2020/2021. годину биће објављен у мају 2021. године.

Од настанка идеје о додјељивању престижних стипендија Фонда „Др Милан Јелић“ додијељено је преко 2.485 годишњих стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија на домаћим и иностраним универзитетима у укупном износу од преко 11.9 милиона КМ. Годишњи грант за додјелу стипендија најуспјешнијим студентима из Фонда „Др Милан Јелић“ износи 750.000,00КМ.

Коначну ранг-листу студената првог циклуса студија можете погледати овдје.

Коначну ранг-листу студената другог циклуса студија можете погледати овдје

Коначну ранг-листу студената трећег циклуса студија можете погледати овдје

Студенти који су остварили право на додјелу стипендија биће благовремено обавјештени о начину и терминима потписивања уговора о стипендијама.

Преглед бодованих резултата студената првог циклуса студија у науци и умјетности можете погледати овдје 

Преглед бодованих резултата студената другог циклуса студија у науци и умјетности можете погледати овдје 

Преглед бодованих резултата студената трећег циклуса студија у науци и умјетности можете погледати овдје 

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана