« »
Konačna rang lista studenata prvog, drugog i trećeg ciklusa studija za 2017/2018. akademsku godinu
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
Preliminarna rang-lista studenata I, II i III ciklusa studija za 2017/2018.
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
 
Fond „Dr Milan Jelić“ na sajmu „Nauka za privredu“
 
Fond „Dr Milan Jelić" i Inovacioni centar Banja Luka predstavili su se na sajmu pod nazivom „Nauka za privredu", koji...
Konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija u 2017/2018. godini
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12 i 33/14), člana...
 
Konkurs za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija u 2017/2018. akademskoj godini
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 6/12 i 33/14), člana 15....
Podsjetnik za pravdanje ugovornih obaveza
 
Dragi bivši i sadašnji stipendisti Fonda „Dr Milan Jelić“,   s obzirom da se bliži početak naredne akademske,...
 
Održan sedmi Forum stipendista
 
Sedmi Forum stipendista Fonda „Dr Milan Jelić", na kojem su predstavljeni najbolji rezultati stipendista i dodijeljenja uvjerenja, održan je danas...
Poziv za učešće na VII Forumu stipendista
 
Dragi bivši i sadašnji stipendisti Fonda „Dr Milan Jelić“, zadovoljstvo vas je obavijestiti da će se VII Forum stipendista...
 
Drugi konkrus: Konačna rang-lista studenata II i III ciklusa studija
 
Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, Fond „Dr Milan Jelić“, objavilo je danas (18.07. 2017. godine) na svojoj internet stranici...
Preliminarna rang-lista studenata II i III ciklusa studija po drugom Konkursu za akademsku 2016/2017. godinu
 
Na drugi konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima drugog i...
 
Nagrada UNESKO za bivšu stipendistkinju Maju Stanisavljević
 
Dr Maja Stanisavljević, bivša stipendistkinja Fonda „Dr Milan Jelić“, zaposlena na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjoj Luci - Studijski program hemija,...
Izrada Godišnjaka stipendista generacija 2016/2017.
 
Dragi stipendisti akademske 2016/2017. godine,   obavještavamo vas da je u toku proces izrade Godišnjaka stipendista Fonda „Dr...
 
 
 
 
 
 
VIJESTI
 
Uputstvo za prijavu - II i III ciklus studija

Opšti kriterijumi za dodjelu stipendija studentima II ciklusa studija:

1) je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

2) ima mjesto prebivališta na teritoriji Republike Srpske,

3) je redovan student jednog od univerziteta u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu,

4) u dodiplomskim akademskim studijama nije obnovio nijednu školsku godinu,

5) je u dodiplomskom studiju imao prosječnu ocjenu najmanje 9,50 (uključujući prosječnu ocjenu 9,50), kao i studenti koji su dodiplomski studij završili na univerzitetima rangiranim do 200. mjesta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i ostvarili prosjek ocjena veći od 9,00, uključujući i prosječnu ocjenu 9,00 i

6) nema više od navršenih 28 godina života na dan objavljivanja javnog konkursa.

 

Opšti kriterijumi za dodjelu stipendija studentima III ciklusa studija:

1) je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

2) ima mjesto prebivališta na teritoriji Republike Srpske,

3) je redovan student jednog od univerziteta u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu,

4) je u prethodnom ciklusu studija postigao prosječnu ocjenu najmanje 9,50, kao i studenti koji su II ciklus studija završili na univerzitetima rangiranim na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i ostvarili prosjek ocjena veći od 9,00, uključujući i prosječnu ocjenu 9,00 i

5) nema više od navršene 32 godine života na dan objavljivanja javnog konkursa.

 Studenti koji su prijavili doktorsku disertaciju prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju nemaju pravo na dodjelu stipendije redovnim studentima.

 

Za studente koji studiraju u inostranstvu, a u slučaju da sistem ocjenjivanja nije identičan sistemu koji se primjenjuje u Republici Srpskoj, prosjek ocjena se računa na bazi tabele ekvivalentnih ocjena. Detaljnije o preračunavanju ocjena iz inostranstva ovdje.

 

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova:

1. prijavni obrazac Fonda da Milan Jelić (koji možete pronaći na sajtu Fonda po objavi Konkursa),

2. uvjerenje o državljanstvu,

3. izvod iz matične knjige rođenih,

4. originalno uvjerenje o mjestu stalnog prebivališta, izdato nakon objavljivanja javnog konkursa,

5. potvrdu o statusu studenta II ili III ciklusa,

6. potvrdu nadležne visokoškolske ustanove na kojoj je završio studije I ciklusa da nije obnovio nijednu školsku godinu (studenti II ciklusa),

7. potvrdu o visini prosječne ocjene sa prethodnog studija,

8. odluku univerziteta o prihvatanju doktorske disertacije (za studente koji su prijavili doktorsku disertaciju prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (studenti III ciklusa).

 

Dokazi o ispunjavanju uslova, osim uvjerenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od tri mjeseca.

 

Studenti koji studiraju u inostranstvu, a koji prilažu dokumente na stranom jeziku, treba da ih dostave u originalu uz ovjeren prevod na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

 

 

Dodatni kriterijumi:

- rad objavljen u međunarodnom časopisu koji se nalazi na SCI listi;

- recenzirana i objavljena naučna knjiga;

- prihvaćen patent;

- učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom;

- učešće na međunarodnim takmičenjima (izložbama, festivalima) sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto);

- učešće na domaćim takmičenjima (izložbama, festivalima) republičkog i državnog nivoa sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto);

- učešće na međunarodnoj studentskoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom;

- učešće na domaćoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom, rad objavljen u cjelini,

- učešće na domaćoj studentskoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom, rad objavljen u cjelini.

 

 

Kao dokaz o ispunjavanju dodatnih uslova studenti trebaju dostaviti:

1. prijavu učešća na međunarodnim i domaćim studentskim naučnim konferencijama,

2. separate objavljenih radova u naučnim časopisima i/ili domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama i/ili recenzirane i objavljene naučne knjige te izdate monografije ,

3. potvrdu o prihvaćenom patentu izdatu od strane Zavoda za patente,

4. dokaz o osvojenoj nagradi na međunarodnim i domaćim takmičenjima (izložbama, festivalima), diplome za osvojeno I, II ili III mjesto.

 

 

Separat rada – primjerak rada poslat od strane izdavača časopisa ili kopija koju sami napravite iz časopisa.

 

Separat rada sadrži: kopiju naslovne strane naučnog časopisa i/ili zbornika radova naučne konferencije, podatke o uređivačkom odboru, recezentima, programskom odboru, spisak učesnika, kopiju obajvljenog rada u naučnom časopisu i/ili zborniku radova sa aučnog skupa).

 

Ukoliko su studenti već ranije primali stipendiju od bivše Fondacije ili Fonda „Dr Milan Jelić“, koju su dobili na osnovu dodatnih bodova, dodatni bodovi im se mogu dodijeliti samo na osnovu novih radova, prisustva konferencijama ili učešća na takmičenjima (izložbama) koji ranije nisu bili predmetom ocjene.

 

Predmetom ocjene mogu biti samo radovi i diplome o osvojenim nagradama koji nisu stariji od tri godine.

 

 

Relevantne Pravilnike na osnovu kojih se vrši rangiranje prijavljenih studenata za dodjelu stipendija možete pronaći ovdje.


Galerija