На конкурс Министарства за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству за академску 2023/2024. годину пристигло је укупно 321 пријава за сва три циклуса студија од чега је 292 пријавa задовољило услове прописане конкурсом.

Студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској и Босни и Херцеговини додјељено је укупно 75 стипендија за академску 2023/2024. годину у мјесечном износу од 400,00 КМ за 9 мјесеци студија, док је за студенте на иностраним високошколским установама додијељено укупно 46 стипендија. Мјесечни износ стипендије студентима првог циклуса студија на високошколским установама у Pепублици Македонији, Словенији, Србији, Хрватској или Црној Гори износи 500,00 КМ, и 800,00 КМ за студенте који студирају на високошколским установама у иностранству.

Студентима другог циклуса студија на домаћим и иностраним универзитетима, од укупно 8  пријава додијељено је 7 годишњих стипендије у износу од по 5.000,00 КМ. Студентима трећег циклуса студија додијељено  је 9 годишњих стипендија, од укупно 22 пријаве које су задовољиле високе услове конкурса, у износу од по 10.000,00 КМ за текућу академску годину.

Добитници стипендије Фонда „Др Милан Јелић“ за текућу академску 2023/2024. годину успјешни су студенти престижних универзитета Leiden Universuty и Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris.

 

Коначну ранг-листу студената првог циклуса студија можете погледати овдје

Коначну ранг-листу студената другог циклуса студија можете погледати овдје

Коначну ранг-листу студената трећег циклуса студија можете погледати овдје

 

Студенти који су остварили право на додјелу стипендија биће благовремено обавјештени о начину и терминима потписивања уговора о стипендијама.

 

Преглед бодованих резултата студената првог циклуса студија у науци, умјетности и иноваторству можете видјети овдје

Преглед бодованих резултата студената другог циклуса студија у науци, умјетности и иноваторству можете видјети овдје

Преглед бодованих резултата студената трећег циклуса студија у науци, умјетности и иноваторству можете видјети овдје

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана