На конкурс Министарства за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству за академску 2023/2024. годину пристигло је укупно 321 пријава за сва три циклуса студија од чега је 292 пријавa задовољило услове прописане конкурсом.

Студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској и Босни и Херцеговини према прелиминарној ранг-листи, биће додијељено укупно 74 стипендија за академску 2023/2024. годину у мјесечном износу од 400,00 КМ за 9 мјесеци студија, док ће за студенте на иностраним високошколским установама бити додијељено укупно 43 стипендија. Мјесечни износ стипендије студентима првог циклуса студија на високошколским установама у Pепублици Македонији, Словенији, Србији, Хрватској или Црној Гори износи 500,00 КМ, и 800,00 КМ за студенте који студирају на високошколским установама у иностранству.

Студентима другог циклуса студија на домаћим и иностраним универзитетима, од укупно 8  пријава које су задовољиле високе услове конкурса , према прелиминарној ранг-листи биће додијељено 7 годишњих стипендије у износу од по 5.000,00 КМ. Студентима трећег циклуса студија биће додијељено 9 годишњих стипендија, од укупно 22 пријаве које су задовољиле високе услове конкурса, у износу од по 10.000,00 КМ за текућу академску годину.

Прелиминарну ранг-листу студената првог циклуса студија можете погледати овдје

Прелиминарну ранг-листу студената другог циклуса студија можете погледати овдје

Прелиминарну ранг-листу студената трећег циклуса студија можете погледати овдје

Сви студенти који су конкурисали за додјелу стипендије имају право приговора Комисији на прелиминарну ранг-листу до 14:00.часова, 27. децембра 2023. године. Приговори се могу поднијети путем емаил адресе Фонда: fondmilanjelic@mnv.vladars.rs. Детаљније информације можете добити путем наведене емаил адресе, као и на контакт телефон: 051/338-915. 

 

Преглед бодованих резултата студената првог циклуса студија у науци, умјетности и иноваторству можете видјети овдје

Преглед бодованих резултата студената другог циклуса студија у науци, умјетности и иноваторству можете видјети овдје

Преглед бодованих резултата студената трећег циклуса студија у науци, умјетности и иноваторству можете видјети овдје

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана