« »
Коначна ранг листа студената првог, другог и трећег циклуса студија за 2017/2018. академску годину
 
На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и...
Прелиминарна ранг-листа студената I, II и III циклуса студија за 2017/2018.
 
На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и...
 
Фонд „Др Милан Јелић“ на сајму „Наука за привреду“
 
Фонд „Др Милан Јелић" и Иновациони центар Бања Лука представили су се на сајму под називом „Наука за привреду", који...
Конкурс за додјелу стипендија студентима првог циклуса студија у 2017/2018. академској години
 
На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/12 и 33/14), члана...
 
Конкурс за додјелу стипендија студентима II и III циклуса студија у 2017/2018. академској години
 
На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник РС“, број 6/12 и 33/14), члана 15....
Подсјетник за правдање уговорних обавеза
 
Драги бивши и садашњи стипендисти Фонда „Др Милан Јелић“,   с обзиром да се ближи почетак наредне академске,...
 
Одржан седми Форум стипендиста
 
Седми Форум стипендиста Фонда „Др Милан Јелић", на којем су представљени најбољи резултати стипендиста и додијељења увјерења, одржан је данас...
Позив за учешће на VII Форуму стипендиста
 
Драги бивши и садашњи стипендисти Фонда „Др Милан Јелић“,   задовољство вас је обавијестити да ће се VII...
 
Други конкрус: Коначна ранг-листа студената II и III циклуса студија
 
Министарство науке и технологије Републике Српске, Фонд „Др Милан Јелић“, објавило је данас (18.07. 2017. године) на својој интернет страници...
Прелиминарна ранг-листа студената II и III циклуса студија по другом Конкурсу за академску 2016/2017. годину
 
На други конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима другог и...
 
Награда УНЕСKО за бившу стипендисткињу Мају Станисављевић
 
Др Маја Станисављевић, бивша стипендисткиња Фонда „Др Милан Јелић“, запослена на Природно-математичком факултету у Бањој Луци - Студијски програм хемија,...
Израда Годишњака стипендиста генерација 2016/2017.
 
Драги стипендисти академске 2016/2017. године, обавјештавамо вас да је у току процес израде Годишњака стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“ за...
 
 
 
 
 
 
ВИЈЕСТИ
 
Упутство за пријаву - I циклус студија

 Општи критерији за додјелу стипендија студентима  I циклуса студија:

- држављанство БиХ/РС;

- стално мјесто пребивалишта на територији РС;

- статус редовног студента;

- да у досадашњем студирању није обновљена ни једна школска година;

- да није старији од 25 година живота на дан објављивања јавног конкурса;

- просјек оцјена већи од 9,00, укључујући и просјечну оцјену 9,00 (студенти на универзитетима у РС/БиХ), односно 9,50, укључујући и просјечну оцјену  9,50 (студенти на универзитетима у иностранству).

 

За студенте који студирају у иностранству, а у случају да систем оцјењивања није идентичан систему који се примјењује у Републици Српској, просјек оцјена се рачуна на бази табеле еквивалентних оцјена. Детаљније о прерачунавању оцјена из иностранства овдје.

 

Документација коју је потребно доставити као доказ о испуњавању  општих услова:

1. пријавни образац Фонда да Милан Јелић (који можете пронаћи на сајту Фонда по објави Конкурса),

2. увјерење о држављанству,

3. извод из матичне књиге рођених,

4. оригинално увјерење о мјесту сталног пребивалишта, издато након објављивања јавног конкурса,

5. потврду  о статусу редовног студента  са напоменом да није обнављао ни једну школску годину на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини, односно на универзитетима у иностранству,

6. потврду о висини просјека оцјена,

7. потврду да је студент положио све испите из претходне године студија (само за студенте који испуњавају овај услов јер им се на основу тога додјељују додатни бодови),

8. препис оцјена свих положених испита и

9. потврду о редовно уписаној години студија.

 

Докази о испуњавању услова, осим увјерења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, морају бити оригинални или овјерене копије не старије од три мјесеца.

Студенти који студирају у иностранству, а који прилажу документе на страном језику, треба да их доставе у оригиналу уз овјерен превод на једном од службених језика у Босни и Херцеговини.

 

Додатни критерији:

- рад  објављен у међународном часопису који се налази на SCI листи;

- рецензирана и објављена научна књига;

- прихваћен патент;

- учешће на међународној научној конференцији са објављеним радом;

- учешће на међународним такмичењима (изложбама, фестивалима) са освојеном наградом (I, II и III мјесто);

- учешће на домаћим такмичењима (изложбама, фестивалима) републичког и државног нивоа са освојеном наградом (I, II и III мјесто);

- учешће на међународној студентској научној конференцији са објављеним радом;

- учешће на домаћој научној конференцији са објављеним радом;

- учешће на домаћој студентској научној конференцији са објављеним радом.

 

Као доказ о испуњавању додатних услова студенти требају доставити:

1. пријаву учешћа на међународним и домаћим студентским научним конференцијама, као и на осталим научним и стручним  конференцијама,

2. сепарате објављених радова у научним часописима и/или домаћим и међународним научним конференцијама и/или рецензиране и објављене научне књиге те издате монографије,

3. потврду  о прихваћеном  патенту издату од стране Завода за патенте,

4. доказ о освојеној награди на међународним и домаћим такмичењима (изложбама, фестивалима), дипломе за освојено I, II или III мјесто.

 

Сепарат рада примјерак рада послат од стране издавача часописа или копија коју сами направите из часописа.

Сепарат рада садржи: копију насловне стране научног часописа и/или зборника радова научне конференције, податке о уређивачком одбору, рецезентима, програмском одбору, списак учесника, копију обајвљеног рада у научном часопису и/или зборнику радова са аучног скупа).

 

Уколико су студенти већ раније примали стипендију од  бивше Фондације или Фонда „Др Милан Јелић“, коју су добили на основу додатних бодова, додатни бодови им се могу додијелити само на основу нових радова, присуства конференцијама или учешћа на такмичењима (изложбама) који раније нису били предметом оцјене.

Предметом оцјене могу бити само радови и дипломе о освојеним наградама који нису старији од три године.

 

 

Релевантне Правилнике на основу којих се врши рангирање пријављених студената за додјелу стипендија можете пронаћи овдје


Галерија