« »
Коначна ранг листа студената првог, другог и трећег циклуса студија за 2017/2018. академску годину
 
На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и...
Прелиминарна ранг-листа студената I, II и III циклуса студија за 2017/2018.
 
На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и...
 
Фонд „Др Милан Јелић“ на сајму „Наука за привреду“
 
Фонд „Др Милан Јелић" и Иновациони центар Бања Лука представили су се на сајму под називом „Наука за привреду", који...
Конкурс за додјелу стипендија студентима првог циклуса студија у 2017/2018. академској години
 
На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/12 и 33/14), члана...
 
Конкурс за додјелу стипендија студентима II и III циклуса студија у 2017/2018. академској години
 
На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник РС“, број 6/12 и 33/14), члана 15....
Подсјетник за правдање уговорних обавеза
 
Драги бивши и садашњи стипендисти Фонда „Др Милан Јелић“,   с обзиром да се ближи почетак наредне академске,...
 
Одржан седми Форум стипендиста
 
Седми Форум стипендиста Фонда „Др Милан Јелић", на којем су представљени најбољи резултати стипендиста и додијељења увјерења, одржан је данас...
Позив за учешће на VII Форуму стипендиста
 
Драги бивши и садашњи стипендисти Фонда „Др Милан Јелић“,   задовољство вас је обавијестити да ће се VII...
 
Други конкрус: Коначна ранг-листа студената II и III циклуса студија
 
Министарство науке и технологије Републике Српске, Фонд „Др Милан Јелић“, објавило је данас (18.07. 2017. године) на својој интернет страници...
Прелиминарна ранг-листа студената II и III циклуса студија по другом Конкурсу за академску 2016/2017. годину
 
На други конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима другог и...
 
Награда УНЕСKО за бившу стипендисткињу Мају Станисављевић
 
Др Маја Станисављевић, бивша стипендисткиња Фонда „Др Милан Јелић“, запослена на Природно-математичком факултету у Бањој Луци - Студијски програм хемија,...
Израда Годишњака стипендиста генерација 2016/2017.
 
Драги стипендисти академске 2016/2017. године, обавјештавамо вас да је у току процес израде Годишњака стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“ за...
 
 
 
 
 
 
ВИЈЕСТИ
 
Објављен Конкурс за студенте I циклуса студија

На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске", број 6/12), члана 10. Правилника о додјели стипендија студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству број: 66/11 од 30.06.2011. године, и тачке II Одлуке о образовању Фонда „Др Милан Јелић" („Службени гласник Републике Српске“, бр. 35/11), Министарство науке и технологије   р а с п и с у ј e

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С
за додјелу стипендија студентима I циклуса студија на универзитетима
у Републици Српској, Босни и Херцеговини и на универзитетима у
иностранству у академској 2013/2014. години

 

I

 

Министарство науке и технологије расписује Конкурс за додјелу стипендија из Фонда др Милан Јелић редовним студентима I циклуса на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и на универзитетима у иностранству за школску 2013/2014. годину, и то:
укупно 110 стипендија за студенте I циклуса, од чега 75 стипендија за студенте на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и 35 стипендија за студенте који студирају на универзитетима у иностранству.

Од укупно планираног броја (75 стипендија) за студенте I циклуса који студирају на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини биће додијељено:

- 16 стипендија студентима техничких наука,
- 14 стипендија студентима природних наука,
- 12 стипендија студентима медицинских и здравствених наука,
- 12 стипендија студентима пољопривредних наука,
- 10 стипендија студентима друштвених наука,
- 6 стипендија студентима хуманистичких наука и
- 5 стипендија студентима умјетности.

 

II


Мјесечни износ стипендија редовним студентима I циклуса на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини у школској 2013/2014. години износи 400,00 (четиристотине) КМ, у складу са расположивим финансијским средствима у буџету Министарства науке и технологије, Фонда др Милан Јелић.

Мјесечни износ стипендија редовним студентима I циклуса на универзитетима у иностранству у школској 2013/2014. години износи 800,00 (осамстотина) КМ, у складу са расположивим финансијским средствима у буџету Министарства науке и технологије, Фонда др Милан Јелић.

 

III


Право на додјелу стипендије из средстава Фонда др Милан Јелић имају редовни студенти I циклуса на универзитетима у Републици Српској, односно Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству, под условима:

- да је држављанин Босне и Херцеговине / Републике Српске;
- да има стално мјесто пребивалишта на територији Републике Српске;
- да је редован студент;
- да у досадашњем студирању није обновио ниједну школску годину;
- да није старији од 25 година и
- да има просјек оцјена већи од 9,00 (укључујући и просјечну оцјену од 9,00) за студенте који студирају на универзитетина у РС и БиХ, односно да има просјек оцјена већи од 9,50 (укључујући и просјечну оцјену од 9,50) за студенте који студирају у иностранству.


IV

 

Критеријуми који се бодују за студенте I циклуса на универзитетима у Републици Српској, односно Босни и Херцеговини и студенте I циклуса на универзитетима у иностранству су:

- бодови који се додјељују кандидату на основу просјечне оцјене су:  

   просјечна оцјена х 10    (заокружено на једно децимално мјесто), 

- бодови који се додјељују кандидату на основу његове године студија су:

друга година студија додатни 1 бод;

трећа година студија додатних 2 бода;

четврта година студија додатних 3 бода;

пета година студија
додатних 4 бода и

шеста година студија додатних 5 бодова,

- бодови који се додјељују кандидату на основу свих положених испита из претходне школске године - додатни 1 бод.


V

 

Додатни критеријуми везани за ваннаставне активности који се посебно бодују су: рад објављен у међународном часопису који се налази на SCI (ISI) листи (10 бодова); објављена научна књига (монографија) међународног значаја (10 бодова); рецензирана и објављена научна књига националног значаја (9 бодова); учешће на међународној научној конференцији (иностранство) са објављеним радом (8 бодова); учешће на домаћој научној конференцији са објављеним радом (7 бодова); рад објављен у домаћем часопису I категорије или индексираном часопису из БиХ и бивших ЈУ република (7 бодова); рад објављен у домаћем часопису II и III категорије (4 бода); прихваћен патент (6 бодова); учешће на међународним такмичењима (изложбама, фестивалима) са освојеном наградом (I, II и III мјесто) - само за студенте из области архитектуре и умјетности (5 бодова); учешће на домаћим такмичењима (изложбама, фестивалима) републичког и државног нивоа са освојеном наградом (I, II и III мјесто) - само за студенте из области архитектуре и умјетности (3 бода); учешће на међународној студентској научној конференцији у иностранству са објављеним радом (2 бода); учешће на домаћој студентској научној конференцији са објављеним радом (1 бод).

 

VI

 

Као доказ о испуњавању услова наведених у тачки III и IV Конкурса, студенти I циклуса су дужни приложити:

- увјерење о држављанству;

- извод из матичне књиге рођених;

- оригинално увјерење о мјесту сталног пребивалишта, које је издато након  објављивања јавног

  конкурса;

- потврду да има статус редовног студента и да није обнављао ниједну  школску годину на универзитетима у Републици Српској / Босни и Херцеговини, односно на универзитетима у иностранству;

- потврду о висини просјека оцјена која мора бити већа од 9,00 (укључујући и  просјечну оцјену 9,00) на универзитетима у Републици Српској / Босни и  Херцеговини, односно просјечну оцјену која мора бити већа од 9,50 (укључујући и просјечну оцјену 9,50) за студенте на универзитетима у иностранству);

- потврду да је положио све испите из претходне године студија (само за студенте који испуњавају овај услов)

- препис оцјена свих положених испита и

- потврду о редовно уписаној години студија.

 

Као доказ о испуњавању услова из тачке V, студенти уз пријаву учешћа на међународним и домаћим студентским научним конференцијама, као и на осталом научним и стручним конференцијама прилажу сепарате објављених радова, односно рецензирану и објављену научну књигу/монографију, односно потврду о прихваћеном патенту издату од стране Завода за патенте. Као доказ о освојеној награди на међународним и домаћим такмичењима (изложбама, фестивалима) студенти прилажу дипломе за освојено I, II или III мјесто.

Уколико су студенти већ раније примали стипендију Фонда, коју су добили на основу додатних бодова по члану V овог конкурса, додатни бодови им се могу додијелити само на основу нових радова или присуства конференцијама или учешћа на такмичењима (изложбама,фестивалима) који раније нису били предметом оцјене.

Предметом оцјене могу бити само радови и дипломе о освојеним наградама који нису старији од 3 године.

Студенти који студирају у иностранству, а који прилажу документе на страном језику, исте треба да доставе у оригиналу уз овјерен превод на једном од службених језика у Босни и Херцеговини.

 

VII

 

Докази о испуњавању услова наведених у претходном члану (осим увјерења о држављанству и извода из матичне књиге рођених) морају бити оригинални или овјерене копије не старије од 3 (три) мјесеца.

 

VIII

 

Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

Пријава на конкурс доставља се на прописаном образцу за пријаву који је доступан на интернет страници Фонда др Милан Јелић , www.fondmilanjelic.org, и Министарства науке и технологије, а иста се може преузети и у Фонду.

 

 

Попуњене пријаве на Конкурс са доказима о испуњавању услова за додјелу стипендија студентима, слати на адресу:

Министарство науке и технологије

Фонд др Милан Јелић
Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Са назнаком- Стипендије из Фонда
др Милан Јелић, I циклус студија

 

Рок за пријаву је 16.11.2013. године

 

Образац за пријаву можете преузети овдје

Правилник о додјели стипендија студентима I циклуса студија можете пронаћи овдје