« »
Коначна ранг листа студената првог, другог и трећег циклуса студија за 2017/2018. академску годину
 
На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и...
Прелиминарна ранг-листа студената I, II и III циклуса студија за 2017/2018.
 
На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и...
 
Фонд „Др Милан Јелић“ на сајму „Наука за привреду“
 
Фонд „Др Милан Јелић" и Иновациони центар Бања Лука представили су се на сајму под називом „Наука за привреду", који...
Конкурс за додјелу стипендија студентима првог циклуса студија у 2017/2018. академској години
 
На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/12 и 33/14), члана...
 
Конкурс за додјелу стипендија студентима II и III циклуса студија у 2017/2018. академској години
 
На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник РС“, број 6/12 и 33/14), члана 15....
Подсјетник за правдање уговорних обавеза
 
Драги бивши и садашњи стипендисти Фонда „Др Милан Јелић“,   с обзиром да се ближи почетак наредне академске,...
 
Одржан седми Форум стипендиста
 
Седми Форум стипендиста Фонда „Др Милан Јелић", на којем су представљени најбољи резултати стипендиста и додијељења увјерења, одржан је данас...
Позив за учешће на VII Форуму стипендиста
 
Драги бивши и садашњи стипендисти Фонда „Др Милан Јелић“,   задовољство вас је обавијестити да ће се VII...
 
Други конкрус: Коначна ранг-листа студената II и III циклуса студија
 
Министарство науке и технологије Републике Српске, Фонд „Др Милан Јелић“, објавило је данас (18.07. 2017. године) на својој интернет страници...
Прелиминарна ранг-листа студената II и III циклуса студија по другом Конкурсу за академску 2016/2017. годину
 
На други конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима другог и...
 
Награда УНЕСKО за бившу стипендисткињу Мају Станисављевић
 
Др Маја Станисављевић, бивша стипендисткиња Фонда „Др Милан Јелић“, запослена на Природно-математичком факултету у Бањој Луци - Студијски програм хемија,...
Израда Годишњака стипендиста генерација 2016/2017.
 
Драги стипендисти академске 2016/2017. године, обавјештавамо вас да је у току процес израде Годишњака стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“ за...
 
 
 
 
 
 
ВИЈЕСТИ
 
Објављен Конкурс за студенте првог циклуса студија за 2015/2016.

На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске", бр. 6/12 и 33/14), члана 10. Правилника о додјели стипендија студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству („Службени гласник Републике Српске“, број 102/14), тачке II Одлуке о образовању Фонда „Др Милан Јелић" („Службени гласник Републике Српске“, бр. 35/11) и Сагласности предсједика и чланова Фонда „Др Милан Јелић“ на број и висину стипендија студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству за 2015/2016. академску годину, Министарство науке и технологије р а с п и с у ј е

 

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С
за додјелу стипендија студентима првог циклуса студија на универзитетима
у Републици Српској, Босни и Херцеговини и
на универзитетима у
иностранству
у академској 2015/2016. години

 

I

Министарство науке и технологије расписује Конкурс за додјелу стипендија из Фонда др Милан Јелић редовним студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и на универзитетима у иностранству за академску 2015/2016. годину.           

Стипендијски фонд за студенте првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини износи 270.000,00 КМ а за студенте првог циклуса студија на високошколским установама у иностранству износи 252.000,00 КМ за академску 2015/2016. годину, у складу са планираним, односно расположивим финансијским средствима у буџету Министарства науке и технологије, Фонда „Др Милан Јелић“.

 

II

Студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини у 2015/2016. академској години додијелиће се укупно 75 стипендија и то:

- 16 стипендија студентима техничких наука,

- 14 стипендија студентима природних наука,

- 12 стипендија студентима медицинских и здравствених наука,

- 12 стипендија студентима пољопривредних наука,

- 10 стипендија студентима друштвених наука,

- 6 стипендија студентима хуманистичких наука и

- 5 стипендија студентима умјетности.

Број стипендија који се додјељује студентима на високошколским установама у иностранству биће утврђен на бази расположивог стипендијског фонда за студенте на високошколским установама у иностранству, висине мјесечне стипендије за прворангиране студенте на високошколским установама у иностранству, као и ранг-листе студената првог циклуса студија на високошколским установама у иностранству за академску 2015/2016. годину.

 

III

Мјесечни износ стипендије редовним студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини у академској 2015/2016. години износи 400,00 (четиристотине) КМ, у складу са расположивим финансијским средствима у буџету Министарства науке и технологије, Фонда др Милан Јелић.

Мјесечни износ стипендије редовним студентима првог циклуса студија на високошколским установама у иностранству у академској 2015/2016. години износи 500,00 КМ (словима:петстотина) КМ за студенте који студирају на високошколским установама у републици Македонији, Словенији, Србији, Хрватској или Црној Гори, и 800,00 КМ (словима:осамстотина) КМ за студенте који студирају на високошколским установама у иностранству.

 

IV

Редован студент првог циклуса академских студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству може конкурисати за додјелу стипендије под условима да:

- је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске;

- има стално мјесто пребивалишта на територији Републике Српске;

- је редован студент;

- у досадашњем студирању није обновио ниједну академску годину;

- на дан објављивања јавног конкурса није старији од 24 година живота, 25 година живота, 26 година живота, односно 27 година живота за студенте на студијским програмима који трају три, четири, пет односно шест година, респективно;

- има просјек оцјена већи од 9,00 (укључујући и просјечну оцјену 9,00) на универзитетима у Републици Српској / Босни и Херцеговини и

- има просјек оцјена већи од 9,50 (укључујући и просјечну оцјену 9,50) за студенте који студирају на универзитетима у иностранству, осим за студенте који студирају на универзитетима рангираним до 200. мјеста на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи и који могу конкурисати под условом да имају просјек оцјена већи од 9,00 (укључујући и просјечну оцјену 9,00).


V

Критеријуми за вредновање пријава за стипендирање студената су:

- бодови који се додјељују кандидату на основу просјечне оцјене су: просјечна оцјена х 10 (заокружено на два децимална мјеста), 

- бодови који се додјељују кандидату на основу његове године студија су:

    - друга година студија додатни 1 бод;

    -трећа година студија додатних 2 бода;

    -четврта година студија додатних 3 бода;

    -пета година студија додатних 4 бода и

    -шеста година студија додатних 5 бодова,

- бодови који се додјељују кандидату на основу свих положених испита из претходне школске године  (само за студенте који испуњавају овај услов) - додатни 1 бод.

- бодови који се додјељују кандидату на основу ранга универзитета на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи су:

    -од 1. до 50. мјеста додатних 10 бодова,

    -од 51. до 100. мјеста додатних 8 бодова,

    -од 101. до 150. мјеста додатних 6 бодова,

    -од 151. до 200. мјеста додатних 4 бода.


VI

Научни, умјетнички и иноваторски допринос студента бодује се на основу сљедећег: рад објављен у међународном часопису који се налази на SCI (ISI), SSCI, JCR и A&HCI листама (10 бодова); објављена научна књига (монографија) међународног значаја (8 бодова); рецензирана и објављена научна књига националног значаја (5 бодова); учешће на међународној научној конференцији (иностранство) са објављеним радом у цјелини (6 бодова); учешће на домаћој научној конференцији са објављеним радом у цјелини (4 бода); рад објављен у домаћем часопису I категорије или индексираном часопису из БиХ и бивших југословенских република (4 бода); рад објављен у домаћем часопису II и III категорије (3 бода); прихваћен патент (5 бодова); учешће на међународним такмичењима (изложбама, фестивалима) са освојеном наградом (I, II и III мјесто) - само за студенте из области архитектуре и умјетности (4 бода); учешће на домаћим такмичењима (изложбама, фестивалима) републичког и државног нивоа са освојеном наградом (I, II и III мјесто) - само за студенте из области архитектуре и умјетности (3 бода); учешће на међународној студентској научној конференцији у иностранству са објављеним радом у цјелини (2 бода); учешће на домаћој студентској научној конференцији са објављеним радом у цјелини (1 бод).

 

VII

Као доказ о испуњавању услова наведених у члану IV,  V и VI Конкурса, студенти првог циклуса су дужни приложити:

- увјерење о држављанству;

- извод из матичне књиге рођених;

- оригинално увјерење о мјесту сталног пребивалишта, које је издато након  објављивања јавног конкурса;

- потврду да има статус редовног студента и да није обнављао ниједну  академску годину на универзитетима у Републици Српској / Босни и Херцеговини, односно на универзитетима у иностранству;

- потврду о висини просјека оцјена која мора бити већа од 9,00 (укључујући и  просјечну оцјену 9,00) на универзитетима у Републици Српској / Босни и  Херцеговини, односно просјечну оцјену која мора бити већа од 9,50 (укључујући и просјечну оцјену 9,50) за студенте на универзитетима у иностранству) , осим за студенте који студирају на универзитетима рангираним до 200. мјеста на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи који морају имати просјечну оцјену већу од 9,00 (укључујући и  просјечну оцјену 9,00);

- потврду да је положио све испите из претходне године студија (само за студенте који испуњавају овај услов)

- препис оцјена свих положених испита и

- потврду о редовно уписаној години студија.

Као доказ о испуњавању услова из члана VI овог конкурса, студенти уз пријаву за стипендију достављају потребну документацију за остварене резулате у науци, умјетности и иноваторству према обрасцу који се налази на интернет страници Фонда и Министарства. 

Уколико су студенти већ раније примали стипендију Фонда, коју су добили на основу додатних бодова по члану VI овог конкурса, додатни бодови им се могу додијелити само на основу нових објављених радова или учешћа на такмичењима са освојеним наградама (изложбама, фестивалима) који раније нису били предмет бодовања.

Предметом бодовања могу бити само радови и дипломе о освојеним наградама који нису старији од 3 године.

Студенти који студирају у иностранству, а који прилажу документе на страном језику, исте треба да доставе у оригиналу уз овјерен превод на једном од службених језика у Босни и Херцеговини.

 

VIII

Докази о испуњавању услова наведених у претходном члану (осим увјерења о држављанству, извода из матичне књиге рођених и увјерења о пребивалишту) морају бити оригинални или овјерене копије не старије од 3 (три) мјесеца.

 

IX

Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

Пријава на конкурс доставља се на прописаним обрасцима за пријаву који су доступни на интернет страници Фонда „Др Милан Јелић“, www.fondmilanjelic.org, и Министарства науке и технологије, а исти се могу преузети и у Фонду.

 

 

Попуњене пријаве на Конкурс са доказима о испуњавању услова за додјелу стипендија студентима и попуњеним обрасцима, слати на адресу:

Министарство науке и технологије

Фонд „Др Милан Јелић
Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Пријава на Конкурс Фонда
„Др Милан Јелић, I циклус студија

 

 

Обрасци за пријаву за додјелу стипендије:

 

Образац за опште податке о студенту можете преузети овдје

Образац за објављене радове у научним часописима можете преузети овдје

Образац за објављене радове на научним конференцијама можете преузети овдје

Образац за освојене награде на такмичењима из области архитектуре и умјетности можете преузети овдје

 

 

Други релевантни документи

 

Томпсонова и Шангајска ранг листа иностраних универзитета за 2015/2016. академску годину

Формула за прерачунавање инсотраних оцјена на систем оцјењивања у Републици Српској


Правилник о додјели стипендија студентима првог циклуса студија

Ранг-листа категорисаних  националних научних часописа

Правилник о категоризацији и класификацији научних скупова

Правилник о публиковању научних публикација

Правилник о научним и умјетничким областима, пољима и ужим областима

Правилник о измјени Правилника о научним и умјетничким областима, пољима и ужим областима

Правилник o областима образовања - Министарство просвјете и културе

Правилник о листи струковних, академских и научних звања РС - Министарство просвјете и културе

Други правилници Министарства науке и технологије Републике Српске

 

 

Конкурс је објављен 29. октобра 2015. године и остаје отворен до  30. новембра 2015. године.

 

Додатне информације можете добити на емаил адреси: fondmilanjelic@mnk.vladars.net

или на контакт телефоне: +387 51 338 915 и  +387 51 338 - 731.